Az oldal fő szabályzata

A szabályzat elfogadásával egy jogi megállapodást kötnek a www.soulstorage.org-gal a tagok, ami szabályozza a web oldal használatának feltételeit, és az onnan letöltött anyagot. Aki használja, a web oldalt egyetért ezekkel a szabályokkal, ha viszont nem ért egyet, nem használhatja azt.

Jelen szabályzat www.soulstorage.org címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

I.

1.  A felhasználóra vonatkozó meghatározás.:

A nem regisztráltak fogalmában az egyszerű felhasználó tarozik, aki saját profillal nem rendelkezik.

2.   Tagokra (regisztrált felhasználók) vonatkozó meghatározósok.:

a. Regisztrált tag a profillal rendelkezők (ingyenes).

b. Teljes körű tag az, aki a VI/1 pontban rögzített összeget megfizette (ha a paypal elővezeti a fizetést).

II. A www.soulstorage.org semmilyen felelősséget nem vállal az oldalon található információkért.

III.   A www.soulstorage.org által lefektetett jogok a www.soulstorage.org weboldal használatárólés kötelezhetőségei a felhasználóval szemben.

 1. A teljes web oldal tulajdonosa és üzemben tartója a www.soulstorage.org és a teljes anyag a copyright jog védelme alatt áll, a US és Berni Konvenciók alapján. Ebbe bele tartoznak a tervek, a tartalom, képek, grafikák és minden egyéb. Semmilyen része a web oldalnak nem másolható és alakítható. Az oldalon található adatok, viszont megtalálhatók az interneten, vagy könyvekben, mert az alapja olyan információk, melyek mindenki számára utánajárhatók. Awww.soulstorage.org tartalmával kapcsolatban a szöveg bármilyen értelmezésében azonban, mindenki saját elgondolásáért csak saját maga a felelős, ezért a www.soulstorage.org, nem vállal semmilyen felelősséget.
 2. A web oldal tényleges anyaga az, amit a használó megismer.
 3. Az oldal a mai tudomány és hitbeli nézetek által kérdéses témát dolgoz fel. Így semmilyen ezzel kapcsolatos, erkölcsi, etikai, etnikai, vallásos, emberi, morális, érzelmi, biztonsági, (nemzetbiztonsági) és tudományos vitákban nem kíván állást foglalni, Ha valakit is bármilyen az előbb felsorolt nézetében megsértve érezné magát, legyen az magánszemély, hivatali személy, vagy hivatalos, vagy nem hivatalos szervezet is, felelősséget nem vállal a www.soulstorage.org.
 4. www.soulstorage.org-on a felhasználók által széfelt adatokért a www.soulstorage.org nem vállal felelősséget, viszont törekszik a legmagasabb biztonsági fokra, hogy az adatok ne kerülhessenek jogosulatlan kézbe.
 5. A tárolás megszakításának, és a www.soulstorage.org működésének megszűnése, abban az esetben jöhet létre, ha a www.soulstorage.org üzemeltetője egyben kizárólagos egy személyes tulajdonosa úgy nem határoz.
 6. Az előre nem látható bármilyen hiba folytán bekövetkezet, a felhasználó által széfelt információ vesztésért, avagy előre nem látható módon kiszivárgott adatokért, a  www.soulstorage.org nem vállal felelősséget. A Felhasználó által fizetett összeg vissza nem térítendő ebből az indokból sem, és erre nem is kötelezhető. Ilyen esetekben a teljes körű tag az újraregisztrálás tényét elfogadja, mely újabb költségtérítést von maga után. 

IV.    A felhasználó jogai a www.soulstorage.org-gal szemben a felhasználásra vonatkozóan.

1. A regisztráláshoz fűződő felhasználói szabályok

a. A felhasználó, a személyét illetően valós adatokat ad meg a regisztráció során

b. A I pontban felsoroltak teljes felelősséggel tartozik a web oldal használatával kapcsolatos esetleges károkozásért és felel a helyrehozatal költségeiért.

V. A web oldal használója egyetért ezekkel a szabályokkal. A feltételek és kikötések bármikor változtathatók a www.soulstorage.org által, külön értesítés nélkül is.

VI. Fizetéssel és regisztrációval kapcsolatos szabályozások.

 1.  Új felhasználó bármikor regisztrálhat, regisztrált, vagy teljes körű taggá válás céljából. A regisztrált tag az aktuális árat fizeti mindig, melyet a -paypal- elővezet, awww.soulstorage.org-nak, ennek fejében teljes körű taggá válik a www.soulstorage.org-on. Ez a összeg nem visszatérítendő.
 2. A felhasználó akkor tudja azonban használni az oldalt teljes körű tagként, ha awww.soulstorage.org az összeget rendszerében beiktatta, és hozzárendelte a felhasználónévhez.
 3. A regisztrálástól számított 1 évig (365 napig), és az utolsó 365. nap éjjel 00:00 óráig férhető hozzá az egyes profilok a regisztrációs névvel és belépési kóddal.
 4. A következő egy évre való befizetés a teljes körű tagként való üzemelés teljes időszakában lehetséges, de csak a következő 1 évre lehet előfizetni.
 5. teljes körű tagság lejárta után (1 év), automatikusan megszűnik a felhasználó személyes tárának felhasználhatósága, és a regisztrációjának bármilyen hozzáférése is.

VII. Ez a megállapodás az USA és New Jersey jogszabályain alapulnak és vitás kérdésekben ez a jog irányadó. Bármilyen vita esetén, bírósági eljárás előtt, egyeztető eljárást kell folytatni. A vitás ügyekben a New Jersey bíróságok illetékese.

Ez a megállapodás érvényes a www.soulstorage.org és a felhasználó között teljes hatállyal.

Copyright 2009 www.soulstorage.org, Minden jog fenntartva