A mediális képességek fejlesztése

Néhanapján elfog minket az érzés, hogy a telefon csöngeni fog… és valóban megszólal. Vagy tudjuk azt is, ki hív minket éppen… és igazunk van. Egy dal nem megy ki a fejünkből; bekapcsoljuk a rádiót és éppen szól…

 

 

 

Ugyanaz a dal. Valamiért az az érzésünk támad, hogy egy közeli barát vagy rokon bajban van és adott pillanatban a segítségünkre lenne szüksége… és nem sokkal később megtudjuk, hogy valóban ez a helyzet.


Vajon ezek az esetek puszta véletlenek? Vagy esetleg valami sokkal kézenfekvőbb dologról van szó? Valójában ilyenkor valami olyan dologgal kerülünk kapcsolatba, amit sok kutató kollektív tudatnak – vagy felsőbb tudatnak – nevez, amely minden egyes embert… vagy akár minden egyes élőlényt összeköt? Mindez már nem puszta “New Age” felvetés, hanem komoly megfontolás és növekvő számú kísérlet tárgya, melyet élvonalbeli kutatók folytatnak a kvantumelmélet, pszichológia és más tudományok terén. Egyre elterjedtebb a feltevés, mely szerint az érzéken túli észlelés (angolul ESP - extrasensory perception) és az ehhez kapcsolódó pszi-képességek nagyon is valóságosak.


Azok, akik az ESP tárgykörét kutatják, úgy vélik, hogy a legtöbb vagy egyenesen minden ember, ha eltérő mértékben is, de rendelkezik ezzel a figyelemreméltó képességgel. Magát a készséget gyakran hasonlítják a zenei tehetséghez. Néhány ember istenáldotta tehetségként komponál és játszik, a gyakorlás pedig a virtuózok soraiba emeli őket. Másoknak tanulniuk és gyakorolniuk kell, hogy valamely hangszert képesek legyenek ugyanúgy vagy akár csak a legegyszerűbb módon megszólaltatni. De közel mindenki képes megtanulni játszani egy bizonyos szintig. Ugyanez a megállapítás lehet érvényes a mediális képességekre is.

yes u can

 

Az alábbi dolgokat érdemes tudni a pszi-képességek fejlesztéséről.

A KÉPESSÉG FELISMERÉSE

Az első lépés annak felismerése, hogy az ESP létező jelenség és ott szunnyad bennünk arra várva, hogy fejlesszük. Habár ez kissé együgyűen és triviálisan hangozhat, mégis kezdjük el magunknak azt mondogatni, hogy médiumok vagyunk. Legyen ez egyfajta mantra, melyet naponta és kellő gyakorisággal ismétlünk magunkban. Ennek az ön-rábeszélésnek tudományos alapja van. Tudvalevő, hogy mikor valamit – legyen az gyakorlati jellegű készség, mint a fafaragás vagy szellemi gyakorlat, mint mondjuk egy vers megtanulása – ismétlés útján sajátítunk el, az agy fizikailag megváltozik, úgymond újraprogramozza magát, hogy képes legyen a feladat befogadására. Az agyunk mediális képességekre való újraprogramozása az e képességekbe vetett hittel kezdődik.

„Időbe telik, mire a tudatalatti számára lehetővé válik a tudattal való kommunikáció és ennek elérésére az a legjobb módszer, ha egyszerűen elkezdünk róla gondolkodni,” állítja Russel Steward egy, a Psychic Journal számára írt cikkében. „Minden ilyen jellegű gondolat pozitív hatással van az adottság fejlesztésére. Olvassunk utána a témának. A tudás segít, mivel szükséges annak megértése, hogyan működnek a dolgok. Alkalmazzuk ugyanazt az eljárást, mint egy új hobbi esetében. Merüljünk el benne, vegyünk újságokat, magazinokat és gyűjtsünk még több információt az internet segítségével.”

GYAKORLÁS

Csakúgy, mint egy nehéz sport vagy bonyolult hangszer esetében, az ESP képességek fejlesztése is rendszeres gyakorlást igényel. Ugyanakkor a sporttal vagy a zenével ellentétben a mediális jelenségek megfoghatatlan volta miatt nehéz lesz az elért haladás nyomon követése (nem könnyű felismerni, hogyan és mikor működik a dolog). Ezért meglehetősen frusztráltak lehetünk, de a siker kulcsa az, hogy nem adjuk fel. (Mielőtt belekezdenénk, fontos tudni, hogy nincs garancia a sikerre a pszi-képességek fejlesztése esetében; ha viszont meg sem próbáljuk, garantáltan nem jutunk sehová sem.)

„Teremtsünk némi időt a gyakorlásra. Csendesítsük el az elménket, tegyünk be valami lágy, nyugtató zenét és próbáljunk meg ellazulni” ajánlja Russel Steward. „Hagyjuk, hogy a gondolataink szabadon áramoljanak. Néha segít, ha elképzelünk egy nyári jelenetet, egy mezőt vagy egy tisztást, ahol süt a nap. Mindössze arról van szó, hogy meg kell szokjuk az információnak egy más jellegű csatornáról való vételét. Minél többet gyakorlunk, annál egyszerűbbé válik. Próbáljunk meg kis szünetet tartani, mielőtt belevágunk valamibe. Például amikor csörög a telefon, várjunk néhány másodpercet, mielőtt felvennénk. Meg tudjuk mondani, ki van a vonal túloldalán? Próbáljuk ki, amikor valaki kopog a bejárati ajtón. Próbáljuk ki munka közben. Meg tudjuk mondani, mikor valaki boldog, szomorú vagy aggódik valami miatt?”

nanosecond there are thousandsEzek a gyakorlatok koncentrációt igényelnek, amelynek képességét önmagában is fejlesztenünk kell. „Óriási mértékű koncentrációra van szükség,” mutat rá „Hogyan fejlesszük spirituális képességeinket” című cikkében Joe Cepeda. „Arról a fajta koncentrációról van szó, amely révén egy stadionban képesek vagyunk egy gólhelyzet közepén kirekeszteni a jelenlévő tömeget, és fel tudunk idézni egy bekezdést egy könyvből, egy barátunk arcát vagy egy tetszőleges helyzetet. Ilyenkor a gondolatok hihetetlen erővel áramlanak. Minden nanoszekundumban gondolatok ezrei, milliói száguldanak oda-vissza. Minden nanoszekundumban gondolatok ezrei, milliói száguldanak oda-visszaMinden egyes ember lead és felvesz gondolatokat az elméjén kívül. Képzeljük el, hogy minden rádióállomás egy időben ugyanazon a frekvencián közvetít a mi készülékünkre és akkor kapunk egy képet arról, hogy mi is zajlik az elménkben bármely pillanatban. Most pedig képzeljük azt, hogy képesek vagyunk készülékünket egyetlen adás vételére hangolni.”
Ne hagyjuk, hogy a frusztráció vagy kudarcok letörjenek. Legyenek realisztikus elvárásaink. Nem lehetséges pár nap gyakorlást követően megjósolni, mikor hív fel a nagybácsink vagy ki fogja megnyerni a Super Bowl-t. A mediális képességek még azok esetében is megjósolhatatlanul és kiszámíthatatlanul működhetnek, akik magas szintre fejlesztették őket. A trükk annak felismerésében rejlik, hogy éppen mikor kapcsolt be az érzéken túli észlelésünk… ehhez pedig sok tapasztalatra van szükség.

NÉHÁNY GYAKORLAT

Íme néhány hasznos ESP gyakorlat különböző forrásokból:

Átvilágítás – „Két ember – lehetőleg olyanok, akik előtte sosem találkoztak – álljon kb. 1-2 méter távolságban egymással szemben, miközben szemük csukva van. Mikor a szemüket behunyják, vegyenek mély lélegzetet, lazuljanak el és képzeljék el a másik személyt tiszta energiaként vagy fénygömbként. Mind a ketten nézzenek lelki szemeikkel egyenesen a fénygömbbe és tetőtől talpig vizsgálják át az adott személyt, megfigyelve minden szót, képet, gondolatot, érzetet a saját testükben… bármit, ami felmerül, miközben átvilágítják… Néhány perc múlva, miután mindketten visszaérkeztek, mondják el egymásnak, mit láttak, éreztek, bármit és írják körül, hogy mindaz, amit a másik személy velük kapcsolatban tapasztalt, milyen módon illik a jelenlegi élethelyzetükre.” – Fénygömb Gyakorlat (Light Ball Exercise)
Megjósolás – „Írjunk le három jóslatot a következő nappal kapcsolatban. Csukjuk be a szemünket, lélegezzünk mélyen, helyezzük magunkat kényelembe, lábfejünk nyugodjon a padlón. Néhány lélegzetvételt követően vetítsük bele magunkat a következő napba. Lássuk meg magunkat, ahogyan a holnapra vonatkozó terveinket megvalósítjuk. Nézzünk körül. Kik vannak velünk? Mit viselnek? Mit csinálnak? Mi mit csinálunk? Ha nem látunk semmit, hallgatózzunk. Milyen szavak hangzanak el? Beugrik-e egy dalnak valamely sora? Mit érez a testünk? Érzünk valamilyen illatot? Milyen enyhébb változásokat érzékelünk? Változik a hangulatunk? Jegyezzünk meg mindent, amit tapasztalunk. Írjuk le a kapott információt.” – Érzékelés és értelmezés (Sensing and Interpreting)
Online tesztek – Gyakoroljunk minél több ESP-hez kapcsolódó online teszt segítségével. Dolgozzunk egy csöndes, zavaró tényezőktől mentes szobában. Próbáljunk ki különböző teszteket és ismételjük őket. Próbáljuk őket különböző napszakokban elvégezni. Vannak olyan napszakok, amikor jobban sikerülnek, mint máskor?

HONNAN TUDJUK, MŰKÖDIK-E?

A meditációval, gyakorlással és kísérletezéssel töltött napokat, heteket, hónapokat követően honnan tudhatjuk, hogy fejlődtek-e mediális képességeink? „Tapasztalat révén,” mondja Russel Steward. „Tároljuk el az eseményeket az emlékezetünkben. Minden dolgot, amelyről tudtuk, hogy valóra válik, mindent, amit másokkal kapcsolatban meg tudtunk mondani – minden egyes ilyen élmény megerősíthet képességeinkben.”

Még jobb, ha lejegyezzük tapasztalatainkat. Írjuk le az online tesztek és a gyakorlatok eredményét. Maga az, hogy fizikálisan papírra vetjük mindezt, segít erősíteni a tudatos és tudattalan közti kapcsolatot.

De honnan tudjuk, hogy „találataink” nem a véletlen szüleményei-e? Sikereink számának megnövekedése fogja eldönteni. „Bizonyos idő elteltével,” folytatja Steward, „a lehetőség és véletlen matematikai szempontból nem jöhet már szóba. Elkezdünk érezni, bízni önmagunkban. Az univerzum titkai előttünk hevernek, immár nem titokként, hanem egy olyan óriási könyvként, amely csak elolvasásra vár.”

 

Forrás:

paranormal.about.com

Fordítás: Soul Storage

Utoljára frissítve: 2016. március 07., hétfő 01:29
Értékelés:
(1 szavazat)

Kapcsolódó elemek

  • Nincsenek hozzászólások
Vissza a tetejére